מסועים

אמצעי לשינוע מוצר מנקודה לנקודה, או  מתחנת עבודה לשנייה כחלק מתהליך הייצור.

מהירות המסוע יכולה להשתנות, על פי דרישת המזמין.

ימא הנדסה מתמחה בתכנון ויצור סוגי מסועים רבים.

להלן כמה דודמאות של תכנוני מסועים: